Czego się spodziewać

Psychoterapia jest jedną z metod leczenia, której celem jest poprawa jakości życia człowieka.

Odbywa się w bezpośrednim, zwykle cotygodniowym kontakcie psychoterapeuty i klienta, „face to face”, bez udziału osób trzecich. Właściwym "narzędziem pracy" jest odpowiednio przeszkolony psychoterapeuta, który przechodząc wcześniej swoją własną psychoterapię staje się w kontakcie z drugim człowiekiem dla niego tzw. osobowością leczącą.

Przedstawiciele różnych nurtów psychoterapii są w zasadzie zgodni co do źródeł potencjalnych problemów, z jakimi zmagają się ich klienci. Większość zaburzeń powstaje w rodzinach. Jest oddaloną w czasie konsekwencją na swój sposób specyficznego bycia w relacji z osobami trzecimi – wyuczonych sposobów funkcjonowania, utartych przekonań, sposobów radzenia sobie z emocjami, często słabego kontaktu z własnym ciałem i własnym „ja”, które mają miejsce na przestrzeni lat, w dzieciństwie i wczesnej młodości. Efektem są pojawiające się z czasem różnego rodzaju objawy – niezrozumiałe i niepokojące osobę sygnały, że "coś jest nie tak".

Psychoterapia daje możliwość lepszego poznania siebie – własnych potrzeb, motywów działania, sposobów funkcjonowania organizmu, źródeł przeżywanych trudności oraz wyrażenia gromadzonych przez lata i blokowanych emocji. Pogłębiając świadomość siebie klient nabywa umiejętności lepszego kierowania własnym życiem, a poprzez leczący kontakt z osobowością psychoterapeuty ma szansę odwrócić mechanizm powstawania patologii. Leczące jest bycie w innego typu relacji. W psychoterapii nazywamy to doświadczeniem korekcyjnym.

Podczas pierwszych konsultacji psychoterapeutycznych (1-3 spotkania) klient ma możliwość poznania osoby terapeuty i zadecydowania, czy tę osobę wybiera jako towarzysza na swojej drodze do odzyskania komfortu życia.

Jeżeli tak, to kolejnym etapem jest ustalenie zasad (tzw. kontrakt psychoterapeutyczny) na jakich odbywać się będą spotkania.

Czas trwania psychoterapii zależny jest od klienta – od rodzaju trudności z jakimi przychodzi, gotowości na zmianę, motywacji i determinacji, wiary w wyleczenie, aktualnych potrzeb itp. Z reguły obejmuje okres od kilku miesięcy (terapia krótkoterminowa) do kilku lat (terapia długoterminowa).