O mnie

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką European Asocciation for Psychotherapy oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej.

Pracuję w nurcie integratywnym, co oznacza, że stosuję koncepcje różnych szkół psychoterapii, dobierając strategie i procedury terapeutyczne optymalnie do specyfiki zgłaszanych problemów i potrzeb pacjenta.

Studia psychologiczne kończyłam na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, posiadam tytuł naukowy doktora psychologii i blisko 20-letnie doświadczenie w nauczaniu psychologii i psychoterapii. Od kilku lat współpracuję ze specjalistami Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego SPSK nr 1 w Lublinie.

Podstawowy 4-letni kurs psychoterapii kończyłam w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Od tej pory stale podnoszę swoje kwalifikacje, biorąc udział w profesjonalnych szkoleniach psychoterapeutycznych, m.in. z zakresu metod pracy z ciałem oraz terapii rodzin. Odbyłam szkolenie z psychoterapii par i małżeństw w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz wiele innych szkoleń zawodowych rekomendowanych przez ten ośrodek.

Moją pracę poddaję nadzorowi superwizji (indywidualnej i grupowej) certyfikowanych psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Jestem członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej oraz członkiem zwyczajnym Polskiej Federacji Psychoterapii.