O mnie

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej. Posiadam także Europejski Certyfikat Psychoterapeuty wydany przez European Asocciation for Psychotherapy.

Ukończyłam 4-letnie Studium Psychoterapii Integratywnej w Krakowie, posiadające akredytację Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej – członka Polskiej Rady Psychoterapii. Studium to spełnia wszelkie wymogi dotyczące kształcenia profesjonalnych psychoterapeutów na miarę European Association for Psychotherapy, do którego przynależy.

Posiadam doktorat z psychologii i za sobą bogate doświadczenie łączenia praktyki terapeutycznej z umiejętnościami przekazywanymi młodym adeptom psychologii (m.in. w Instytucie Psychologii KUL w Lublinie).

Obecnie od kilku lat współpracuję ze specjalistami Kliniki Psychiatrii UM w Lublinie, na co dzień prowadząc psychoterapię osób dorosłych w Poradni Zdrowia Psychicznego SPSK 1.

Poza wykształceniem bazowym, ukończyłam wiele innych szkoleń psychoterapeutycznych, dotyczących m.in. diagnozy klinicznej, psychoterapii krótkoterminowej, integratywnej psychoterapii depresji i zaburzeń lękowych, mindfulness, pracy z ciałem, terapii poznawczo-behawioralnej, hipnozy w psychoterapii i medycynie, strategicznej terapii ericksonowskiej, terapeutycznej pracy z parą oraz terapii otyłości i zaburzeń jedzenia.

Obecnie specjalizuję się w metodach pracy z ciałem w psychoterapii.

Od dziesięciu lat prowadzę własną praktykę psychoterapeutyczną, w tym psychoterapię grupową. Doświadczenie psychoterapeutyczne pogłębiałam też poprzez wieloletnią pracę w Poradniach Psychologicznych oraz Poradniach Zdrowia Psychicznego w Lublinie i okolicach.

Swoją pracę poddaję stałej, regularnej superwizji prowadzonej przez certyfikowanych psychoterapeutów European Association for Psychotherapy (EAP), European Association for Gestalt Psychotherapy (EAGT), osoby rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP) oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (PTP).

Pozostaję w rejestrze psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej. Przestrzegam kodeksu etycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej, Polskiej Federacji Psychoterapii oraz European Association for Psychotherapy.

Pracuję w podejściu psychoterapii integratywnej, łącząc sprawdzone naukowo i najbardziej efektywne metody terapii. Najbliższa jest mi psychoterapeutyczna praca z ciałem, terapia Gestalt, terapia systemowa oraz psychodynamiczna.  

W pracy psychoterapeutycznej dopasowuję określoną formę psychoterapii do motywacji i potencjałów pacjenta.