O mnie

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej. Posiadam także Europejski Certyfikat Psychoterapeuty wydany przez European Asocciation for Psychotherapy.

Ukończyłam 4-letnie Studium Psychoterapii Integratywnej w Krakowie, posiadające akredytację Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej – członka Polskiej Rady Psychoterapii. Studium to spełnia wszelkie wymogi dotyczące kształcenia profesjonalnych psychoterapeutów na miarę European Association for Psychotherapy, do którego przynależy.

Jestem członkiem zwyczajnym Polskiej Federacji Psychoterapii. Posiadam doktorat z psychologii, jestem absolwentką i obecnie adiunktem KUL Jana Pawła II w Lublinie.

Współpracuję ze specjalistami Kliniki Psychiatrii UM w Lublinie. Dodatkowo – z neuropsychologiem oraz z psychologiem dzieci i młodzieży. 

Ukończyłam wiele szkoleń psychoterapeutycznych dotyczących m.in. diagnozy klinicznej, psychoterapii krótkoterminowej, integratywnej psychoterapii depresji i zaburzeń lękowych, mindfulness, pracy z ciałem, terapii poznawczo-behawioralnej, hipnozy w psychoterapii i medycynie, terapii otyłości i zaburzeń jedzenia.

Obecnie specjalizuję się w metodach pracy z ciałem w psychoterapii.

Od dziesięciu lat prowadzę własną praktykę psychoterapeutyczną. Doświadczenie psychoterapeutyczne pogłębiałam też poprzez wieloletnią pracę w Poradniach Psychologicznych oraz Poradniach Zdrowia Psychicznego w Lublinie i okolicach.

Swoją pracę poddaję stałej, regularnej superwizji prowadzonej przez certyfikowanych psychoterapeutów European Association for Psychotherapy (EAP) oraz European Association for Gestalt Psychotherapy (EAGT), osoby rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Pozostaję w rejestrze psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej. Przestrzegam kodeksu etycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej, Polskiej Federacji Psychoterapii oraz European Association for Psychoterapy.

Pracuję w podejściu psychoterapii integratywnej, łącząc sprawdzone naukowo i najbardziej efektywne metody terapii: kognitywno-behawioralnej, systemowej, psychodynamicznej oraz pracy z ciałem.  

W pracy psychoterapeutycznej dopasowuję formę psychoterapii do motywacji i potencjałów pacjenta.