Oferta

Psychoterapia indywidualna w zakresie m.in.:

  • zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń depresyjnych i lękowych;
  • problemów somatycznych;
  • zaburzeń osobowości;
  • otyłości i zaburzeń jedzenia;
  • pomocy w kryzysach życiowych;
  • radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi lub szkolnymi dziecka;
  • poprawy relacji interpersonalnych;
  • radzenia sobie ze złością, stresem, stratą;
  • uzależnień.

Terapia par i małżeństw.