Zrozumieć psychoterapię

"Żeby opanować umysł, musisz praktykować jego obserwację. Musisz nauczyć się, rozpoznawać uczucia i myśli. (…) Smutek lub niepokój, nienawiść lub namiętność poddane medytacji ujawniają swą naturę, co prowadzi do zdrowienia i wyzwolenia. Smutek (lub cokolwiek, co powoduje ból) może posłużyć do wyzwolenia z udręki, tak jak można za pomocą ciernia usunąć cierń tkwiący w ciele".
 /Thich Nhat Hanh/
indeksindeks